Rioolonderhoud Wassenaarseweg en Oostduinlaan

In het voorjaar van 2017 voert Den Haag onderhoud uit aan het riool. Het werk op de Raamweg en Koningskade is inmiddels afgerond. Tot eind augustus werken we nog op de Wassenaarseweg en Oostduinlaan. Beide straten zijn op verschillende momenten helemaal of gedeeltelijk afgesloten. Voor het verkeer in de stad is de meeste hinder voorbij. Maar de overlast in de wijk kan nog altijd hevig zijn, met name direct rond de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

De riolering onder de Wassenaarseweg is oud en aan vervanging toe. Daarom vernieuwt Den Haag de riolering onder de Wassenaarseweg en wordt de riolering in de Oostduinlaan gerenoveerd. Ook vervangen we in de Wassenaarseweg gelijk het asfalt. U leest er meer over in de factsheet Rioolonderhoud Wassenaarseweg en Oostduinlaan.

Waar zijn we aan het werk?

Tussen zaterdag 22 juli en eind augustus werken we op de Wassenaarseweg vanaf de kruising met de Raamweg tot aan het Jozef Israëlplein (zijde van Alkemadelaan). De kruising met de Oostduinlaan is hierdoor afgesloten. We werken dan alleen aan de noordkant van de weg; richting de Van Alkemadelaan is de Wassenaarseweg open om te parkeren.

Tussen maandag 31 juli en vrijdag 4 augustus is de Oostduinlaan vijf dagen in beide richtingen gesloten, tussen de Carel van Bylandtlaan en de Wassenaarseweg. We renoveren ook hier de riolering.

Parallelweg Wassenaarseweg

De parallelweg van de Wassenaarseweg is tijdens de hele periode niet toegankelijk voor autoverkeer. Woningen en bedrijven zijn wel te voet bereikbaar. Het kan zijn dat u over tijdelijke voetpaden moet lopen. Heeft u specifieke vragen, bijvoorbeeld omdat u een verhuizing heeft gepland? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

Aangepaste busroutes

Eind augustus rijden HTM-bussen 18 en 22 een andere route. Ook komen enkele haltes te vervallen. Meer informatie over haltes en tijdelijke routes vindt u op de website van HTM.

Parkeren elders in de wijk

Vanaf de start van de werkzaamheden is parkeren binnen het werkvak niet mogelijk. We vragen u uw auto elders in de wijk te parkeren.

Geluidshinder

Tijdens de werkzaamheden krijgt u onvermijdelijk te maken met geluidshinder, bijvoorbeeld door zwaar materieel of sloopwerkzaamheden. Ook rijden er vrachtwagens over de bouwplaats. Voor deze overlast bieden wij onze excuses aan.

Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de aan- en afvoer zo te plannen dat we met zo min mogelijk vrachtwagens hoeven te rijden. Heeft u last van het werk, geef het vooral door via raamweg@duravermeer.nl of onze bouwtelefoon: 06 - 53 59 93 95.

Kortere werktijden

Eerder communiceerden wij dat er dagelijks gewerkt zou worden van 06.00 uur tot 22.00 uur. De werkzaamheden verlopen tot nu toe voorspoedig. We hebben daarom met de aannemer afgesproken de werkdagen te verkorten tot 18.00 uur. In verband met de ingekorte werktijden gaat we naar verwachting vaker op zaterdag aan de slag om eventuele vertragingen snel op te lossen. Op deze dagen starten de werkzaamheden een uur later dan normaal gesproken het geval is: om 07.00 uur in plaats van 06.00 uur. Als het nodig is om op een zaterdag te werken, dan kondigen we dit aan via deze website en Facebook.

Inloopochtend

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kom dan gerust langs op ons wekelijkse inloopochtend in de bouwkeet op de hoek Wassenaarseweg-Raamweg: elke donderdagochtend bent u tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom.