Rioolonderhoud Wassenaarseweg en Oostduinlaan

In het voorjaar van 2017 voert Den Haag onderhoud uit aan het riool. Het werk op de Raamweg en Koningskade is inmiddels afgerond. Tot eind augustus werken we nog op de Wassenaarseweg en Oostduinlaan. Beide straten zijn op verschillende momenten helemaal of gedeeltelijk afgesloten. Voor het verkeer in de stad is de meeste hinder voorbij. Maar de overlast in de wijk kan nog altijd hevig zijn, met name direct rond de werkzaamheden.

Wat gaat er gebeuren?

De riolering onder de Wassenaarseweg is oud en aan vervanging toe. Daarom vernieuwt Den Haag de riolering onder de Wassenaarseweg en wordt de riolering in de Oostduinlaan gerenoveerd. Ook vervangen we in de Wassenaarseweg gelijk het asfalt. U leest er meer over in de factsheet Rioolonderhoud Wassenaarseweg en Oostduinlaan.

Waar zijn we aan het werk?

Vanaf zaterdag 24 juni is de Wassenaarseweg gesloten ter hoogte van de kruising met de Raamweg. Op maandag 26 juni sluiten we de Wassenaarseweg in beide richtingen tussen de Raamweg en Oostduinlaan. Dit blijft vier weken zo, tot vrijdag 21 juli 06.00 uur.

Vanaf die vrijdag zijn we ook iets verderop aan het werk: op de Wassenaarseweg vanaf de kruising met de Oostduinlaan tot aan het Jozef Israëlplein (zijde van Alkemadelaan). We werken dan alleen aan de noordkant van de weg; richting de Van Alkemadelaan is de Wassenaarseweg open om te parkeren. Tussen maandag 31 juli en vrijdag 4 augustus is de Oostduinlaan vijf dagen in beide richtingen gesloten, tussen de Carel van Bylandtlaan en de Wassenaarseweg. We renoveren ook hier de riolering.

Parallelweg Wassenaarseweg

De parallelweg van de Wassenaarseweg is tijdens de hele periode niet toegankelijk voor autoverkeer. Woningen en bedrijven zijn wel te voet bereikbaar. Het kan zijn dat u over tijdelijke voetpaden moet lopen. Heeft u specifieke vragen, bijvoorbeeld omdat u een verhuizing heeft gepland? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

Aangepaste busroutes

Eind augustus rijden HTM-bussen 18 en 22 een andere route. Ook komen enkele haltes te vervallen. Meer informatie over haltes en tijdelijke routes vindt u op de website van HTM.

Parkeren elders in de wijk

Vanaf de start van de werkzaamheden is parkeren binnen het werkvak niet mogelijk. We vragen u uw auto elders in de wijk te parkeren.

Geluidshinder

Tijdens de werkzaamheden krijgt u onvermijdelijk te maken met geluidshinder, bijvoorbeeld door zwaar materieel of sloopwerkzaamheden. Ook rijden er vrachtwagens over de bouwplaats. Voor deze overlast bieden wij onze excuses aan.

Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de aan- en afvoer zo te plannen dat we met zo min mogelijk vrachtwagens hoeven te rijden. Maar omdat we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met verschillende ploegen aan het werk zijn, is het niet altijd mogelijk om hinder te voorkomen. Heeft u last van het werk, geef het vooral door via raamweg@duravermeer.nl of onze bouwtelefoon: 06 - 53 59 93 95.

Dubbele shifts

Om de afsluitingsperiode zo kort mogelijk te houden werken we in dubbele shifts, van maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 22.00 uur. De weekenden houden we vrij als buffer, om eventuele tegenslagen op te vangen.

Inloopochtend

Als u vragen heeft over de werkzaamheden, kom dan gerust langs op ons wekelijkse inloopochtend in de bouwkeet op de hoek Wassenaarseweg-Raamweg: elke donderdagochtend bent u tussen 10.00 en 12.00 uur van harte welkom.