Veelgestelde vragen

Het hoe, wat en waarom van de werkzaamheden

De werkzaamheden op de doorgaande route Raamweg-Koningskade duurden van 26 maar tot en met 17 juni. Van 24 juni tot eind augustus werken we in de wijk: op de Wassenaarseweg en Oostduinlaan.

De riolering onder de Raamweg en Wassenaarseweg is oud - op sommige plaatsen al zo’n 100 jaar - en aan vervanging toe. Werk aan de riolering is een belangrijke taak die de gemeente Den Haag het hele jaar door uitvoert. Het asfalt is onderhevig aan een groot aantal verkeersbewegingen en zodoende toe aan vervanging.

Vanaf dit voorjaar vervangt Den Haag de riolering onder de Raamweg en de Wassenaarseweg. Van de Koningskade en de Zuid-Hollandlaan wordt het asfalt vervangen. Het riool is op sommige plaatsen al bijna 100 jaar oud en aan vervanging toe. Omdat het riool erg diep ligt, moeten we hiervoor de hele weg openbreken. We vervangen daarnaast het betegelde fietspad door een fietspad met rood asfalt.

Hinder en bereikbaarheid

Ja, maar eind augustus rijden HTM-bussen 18 en 22 een andere route. Ook komen enkele haltes te vervallen. Meer informatie over haltes en tijdelijke routes vindt u op de website van HTM.

Tijdens het onderhoud aan de Wassenaarseweg en Oostduinlaan gelden er alleen lokale omleidingsroutes. U vindt gedetailleerde plattegronden op de pagina Omleidingen.

Woningen en bedrijven blijven te voet bereikbaar. Het kan zijn dat u over tijdelijke voetpaden moet lopen. Heeft u specifieke vragen, bijvoorbeeld omdat u een verhuizing heeft gepland? Dan kunt u contact opnemen met de aannemer.

De Oostduinlaan blijft op de (brom)fiets toegankelijk. Wel zijn er lokale omleidingen rondom de Wassenaarseweg. Deze hebben bijna geen vertraging tot gevolg.

Op de doorgaande route Raamweg-Koningskade zijn het nieuwe riool en wegdek inmiddels weer in gebruik. Nu zijn we bezig met het onderhoud in de wijk. De grote verkeershinder is voorbij, maar de overlast in de wijk kan nog altijd hevig zijn, met name direct rond de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden gelden er lokale omleidingen voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Ook is de parallelweg van de Wassenaarseweg tijdens het werk niet toegankelijk voor autoverkeer. Woningen en bedrijven zijn wel te voet bereikbaar. Parkeren binnen het werkvak is gedurende de hele werkperiode niet mogelijk. Automobilisten worden daarom verzocht elders in de wijk te parkeren.

Eind augustus rijden HTM-bussen 18 en 22 een andere route. Ook komen enkele haltes te vervallen. Meer informatie over haltes en tijdelijke routes vindt u op de website van HTM.

Tijdens de werkzaamheden krijgen omwonenden onvermijdelijk te maken met geluidshinder, bijvoorbeeld door zwaar materieel of sloopwerkzaamheden. Ook rijden er vrachtwagens over de bouwplaats. Voor deze overlast bieden wij onze excuses aan.

Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de aan- en afvoer zo te plannen dat we met zo min mogelijk vrachtwagens hoeven te rijden. Maar omdat we van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat met verschillende ploegen aan het werk zijn, is het niet altijd mogelijk om hinder te voorkomen. Heeft u last van het werk, geef het vooral door via raamweg@duravermeer.nl of onze bouwtelefoon: 06 - 53 59 93 95.

Tijdens de werkzaamheden op de Raamweg-Koningskade hebben we op een aantal plaatsen in woonwijken eenrichtingsverkeer toegepast of de éénrichtingsweg omgedraaid. Gezien de kleinere omvang van de werkzaamheden op de Wassenaarseweg is dat nu niet meer nodig. Wel blijven we verkeersregelaars inzetten om sluipverkeer te voorkomen.

Tijdens de werkzaamheden op de Wassenaarseweg en Oostduinlaan passen we verkeerslichten aan voor een vlotte doorstroming. Ook zetten we verkeersregelaars in. Langs de omleidingsroutes staan extra bergingsvoertuigen paraat om de weg zo snel mogelijk vrij te krijgen. Bijvoorbeeld bij pechgevallen of incidenten.

Parkeren

Parkeren binnen het werkvak is gedurende de hele werkperiode niet mogelijk. Automobilisten worden daarom verzocht elders in de wijk te parkeren.

Met de gebruikers van invalideparkeerplaatsen bepalen we in overleg alternatieve mogelijkheden. Dat gaat dan om oplossingen in de directe omgeving.

Communicatie

Wij houden u onder andere op de hoogte via Facebook, Twitter, lokale media en huis-aan-huisbrieven. Via de sociale media kunt u ook al uw vragen kwijt. Wij zorgen ervoor dat u altijd antwoord krijgt.

Vragen over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de stad kunt u kwijt via de volgende kanalen:

Facebook: www.facebook.com/raamweg
Twitter: @Raamweg2017
E-mail: informatie.raamweg@denhaag.nl
Telefoon: 14 070

Bij concrete overlast op de bouwplaats (denk aan geluidsoverlast) kunt u 24 uur per dag terecht bij Dura Vermeer via 06 - 53 59 93 95.