Rioolonderhoud Wassenaarseweg twee weken eerder klaar

De Wassenaarseweg kan naar verwachting twee weken eerder dan aangekondigd open voor verkeer. Als het weer meezit, is het rioolonderhoud op zaterdag 19 augustus eind van de middag afgerond. Komende week vinden de laatste werkzaamheden plaats, zoals asfalteren en het aanleggen van detectielussen in het asfalt. Vooral dit laatste brengt geluidsoverlast met zich mee voor omwonenden.

Met de afrondende werkzaamheden op de Wassenaarseweg komt officieel een eind aan het ingrijpende rioolonderhoud op en rond de Raamweg-Koningskade. De werkzaamheden op de drukke verkeersader, die dit voorjaar van start gingen, waren half juni afgerond. Daarna gingen de ploegen van aannemer Dura Vermeer aan het werk op de Wassenaarseweg. Daar hebben zij in twee maanden tijd het riool gerenoveerd en vernieuwd.

Wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) is blij dat het werk eerder klaar is, vooral omdat de buurt straks geen last meer heeft van geluid en trillingen door het werk. ‘We zijn zo zorgvuldig mogelijk aan de slag gegaan, maar het is niet te voorkomen dat we bij dit soort werk overlast veroorzaken. Je gaat dicht op de gevels met zwaar materieel aan de slag en dat merken mensen natuurlijk. Gelukkig is het onderhoud voorspoedig verlopen. We kunnen de straat en het riool weer in topconditie teruggeven aan de buurt.’

Geluidsoverlast

De komende dagen voeren we op de Wassenaarseweg nog een aantal werkzaamheden uit om de openstelling mogelijk te maken. Meest ingrijpend voor de buurt zijn de slijpwerkzaamheden op de kruispunten Wassenaarsweg-Raamweg en Wassenaarseweg-Oostduinlaan. Die vinden woensdag 16 augustus plaats en zorgen onvermijdelijk voor flinke geluidsoverlast. De aannemer slijpt dan uitsparingen in het wegdek om detectielussen aan te brengen. Het werk begint vroeg in de middag en kan doorlopen lopen tot in de avond en mogelijk de nacht.

Bereikbaarheid

De afrondende werkzaamheden hebben gevolgen voor bereikbaarheid van de wijk. Woensdag 16 tot en met zaterdag 19 augustus einde middag is de wijk alleen bereikbaar vanaf de Raamweg via de ABN AMRO en het Jozef Israëlsplein. Dit omdat we aan het asfalteren zijn tussen de Raamweg en de Nassau Zuilensteinstraat. In de Jan van Nassaustraat is dan tijdelijk tweerichtingsverkeer toegestaan. Donderdag 17 augustus is de fiets- en voetgangersoversteek van de Oostduinlaan naar het Jozef Israëlsplein afgesloten.

Lijnbus weer volgens dienstregeling

Vanaf maandagochtend 21 augustus rijdt de HTM weer volgens dienstregeling.

Restwerkzaamheden tot 1 september

Hoewel de Wassenaarseweg op 19 september open gaat, kunt u de gemeente nog tot 1 september aan het werk zien. Het gaat dan om puntjes op de i, zoals bestratingswerk, het weghalen van de bouwkeet en het opruimen van materieel en bouwafval.